New Page 1

Thứ năm, Ngày 24 Tháng 5 Năm 2018 - 10:50:16 AM 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ  

Trang chủ 

  Giới thiệu chung
Bộ máy lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
Giới thiệu công đoàn
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
  Công tác đảng
  Công tác chuyên môn
Bản đồ
Công tác nội vụ
QL quy hoạch đô thị
QL nhà và Công sở
QL kỹ thuật xây dựng
QL kinh tế xây dựng
QL dự án đầu tư XD
Thanh tra kiểm tra
Nghiên cứu KHKT
Trả lời thư
Thông tin khác
  Văn bản pháp quy
Văn bản Luật
Văn bản Trung ương
Văn bản các Bộ, Ngành
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản Sở Xây dựng
Văn bản khác
Tra cứu văn bản
Văn bản hết hiệu lực
Văn bản của Đảng CSVN
  Các đơn vị trực thuộc
TT Kiểm định xây dựng
Quy hoạch xây dựng
Ban QLDA công trình XD
Thanh tra sở xây dựng
Công ty cấp thoát nước
  Hoạt động các Hội
Hội Xây dựng
Hội Kiến trúc sư
Hội nhà thầu
  Các Hội đoàn thể
Công Đoàn
Hội cựu chiến binh
Đoàn Thanh Niên
 .:: Website liên kết
 .:: Số lượt truy cập

3720837

Các đơn vị trực thuộc


Cơ chế một cửa của Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận

Ngày 20 tháng 4  năm 2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục  hành chính theo cơ chế một cửa của Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận thuộc Sở Xây dựng. Nội dung Quyết định như sau:

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận thuộc Sở Xây dựng, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa tại Công ty Cấp thoát nước

Lắp đặt hệ thống cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho tổ chức và cá nhân.

2. Hồ sơ, thủ tục, thời hạn giải quyết

 

Lĩnh vực thực hiện

Thành phần hồ sơ

Thời gian giải quyết

Ghi chú

Lắp đặt hệ thống cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho tổ chức và cá nhân.

 

+ Đơn đăng ký lắp đặt hệ thống cấp nước sạch (theo  mẫu );

+ Hợp đồng về việc cung ứng và sử dụng nước sạch;

+ Giấy phép đào lòng, lề đường hoặc khoan đường (đối với trường hợp phải xin phép);

* Đối với cá nhân bổ sung các loại hồ sơ sau:

+ Bản phô tô sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất,  nhà ở.

* Đối với tổ chức, doanh nghiệp bổ sung các loại hồ sơ sau:

+ Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,  hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình hoặc hợp đồng thuê mặt bằng hoặc quyết định giao mặt bằng của cấp có thẩm quyền.

* Nếu lắp đặt đường ống chung thì phải bổ sung Biên bản họp thống nhất (có ký tên) cùng đầu tư lắp đặt đường ống chung của các hộ dân cư.

 

- 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với những trường hợp không phải xin phép đào lòng, lề đường hoặc khoan đường.  

- Trong trường hợp có từ 15 khách hàng trở lên phải làm ống chung, thời gian giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 Trong trường hợp phải xin giấy phép đào lòng, lề đường hoặc khoan đường thì thời gian được tính tiếp theo kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

 

3. Địa điểm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

a) Khu vực thành phố Phan Thiết: Số 137, đường Lê Hồng Phong, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

b) Khu vực thị xã La Gi:  Số 56, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

c) Khu vực thị trấn Chợ Lầu và vùng giáp ranh: Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

d) Khu vực xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình: Thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

e) Khu vực xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam: Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

4. Quy trình tiếp nhận và giải quyết:

- Khi có yêu cầu giải quyết  lĩnh vực nói trên tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được quy định tại điểm 3, Điều 1.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho đương sự bổ sung.

- Sau khi tiếp nhận, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho các bộ phận chuyên môn giải quyết.

- Trong quá trình thẩm định nếu bộ phận chuyên môn phát hiện hồ sơ không hợp lệ hoặc cần điều chỉnh, bổ sung thì không quá một phần hai (1/2) thời gian quy định giải quyết hồ sơ, bộ phận chuyên môn có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Công ty hoặc chi nhánh ban hành văn bản yêu cầu chủ hồ sơ bổ sung hoặc điều chỉnh. Sau khi chủ hồ sơ đã hoàn chỉnh hồ sơ thì thời gian khi nộp lại hồ sơ sẽ được tính như nộp lần đầu.

- Sau khi thẩm định, xử lý, bộ phận chuyên môn chuyển kết quả đã giải quyết cho lãnh đạo Công ty hoặc chi nhánh phê duyệt.

- Sau khi lãnh đạo Công ty hoặc chi nhánh đã phê duyệt thì chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp đó để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

5. Phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Công ty cấp thoát nước Bình Thuận tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH

đã ký

 

Huỳnh Tấn Thành

 .:: Tìm kiếm
   
 .:: Tin nhanh
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (29/06/2012)
CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC (02/09/2011)
Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng (11/01/2011)
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” (04/04/2010)
Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng (04/02/2010)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” (04/02/2010)
Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất... (10/09/2009)
40 năm ghi nhớ và làm theo những lời di huấn thiêng liêng của Bác (24/08/2009)
Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới (22/07/2009)
Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/07/2009)

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận

Thiết kế bởi Cục Thống kê Bình Thuận