New Page 1

Thứ năm, Ngày 24 Tháng 5 Năm 2018 - 10:49:04 AM 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ  

Trang chủ 

  Giới thiệu chung
Bộ máy lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
Giới thiệu công đoàn
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
  Công tác đảng
  Công tác chuyên môn
Bản đồ
Công tác nội vụ
QL quy hoạch đô thị
QL nhà và Công sở
QL kỹ thuật xây dựng
QL kinh tế xây dựng
QL dự án đầu tư XD
Thanh tra kiểm tra
Nghiên cứu KHKT
Trả lời thư
Thông tin khác
  Văn bản pháp quy
Văn bản Luật
Văn bản Trung ương
Văn bản các Bộ, Ngành
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản Sở Xây dựng
Văn bản khác
Tra cứu văn bản
Văn bản hết hiệu lực
Văn bản của Đảng CSVN
  Các đơn vị trực thuộc
TT Kiểm định xây dựng
Quy hoạch xây dựng
Ban QLDA công trình XD
Thanh tra sở xây dựng
Công ty cấp thoát nước
  Hoạt động các Hội
Hội Xây dựng
Hội Kiến trúc sư
Hội nhà thầu
  Các Hội đoàn thể
Công Đoàn
Hội cựu chiến binh
Đoàn Thanh Niên
 .:: Website liên kết
 .:: Số lượt truy cập

3720834

Các đơn vị trực thuộc

GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BÌNH THUẬN

 

-Địa chỉ: 26-đường Mậu Thân  - TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.

-Điện thoại:        062.3823007.

-Fax:                  062.3827699.

-Email:

-Số Tài khoản: 611.10.00.004691.9 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Thuận.

-Mã số thuế: 3400456032

-Đại diện: Giám đốc Nguyễn Văn Chênh-Điện thoại: 062.200311.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

 

Tiền thân của Ban QLDA Công trình xây dựng Bình Thuận là Ban Quản lý công trình xây dựng Công nghiệp - dân dụng Bình Thuận.

- Quyết định số 253 QĐ/UBBT ngày 11/3/1993 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban quản lý công trình xây dựng Công nghiệp - dân dụng Bình Thuận;

- Quyết định số 1412/1999/QĐ-CTUBBT ngày 22/7/1996 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận về việc đổi tên Ban quản lý công trình xây dựng Công nghiệp - dân dụng Bình Thuận thành Ban Quản lý dự án đầu tư Công nghiệp - dân dụng Bình Thuận;

- Quyết định số 2026/QĐ-CTUBBT ngày 20/8/2001 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận về việc đổi tên Ban QLDA đầu tư Công nghiệp - dân dụng thuộc Sở Xây dựng thành Trung tâm QLDA và tư vấn xây dựng Bình Thuận;

- Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban QLDA công trình xây dựng Bình Thuận;

- Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Ban QLDA công trình xây dựng Bình Thuận.

 

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1- Chức năng:

Ban QLDA công trình xây dựng Bình Thuận (viết tắt Ban QLDA-CTXD) có chức năng thực hiện quản lý điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực công nghiệp dân dụng và hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi toàn tỉnh; do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và được uỷ quyền.

 

Ban QLDA-CTXD thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực quản lý điều hành dự án; giám sát thi công xây dựng công trình; thẩm tra thiết kế; tổng dự toán công trình thuộc lĩnh vực công nghiệp và dân dụng; tư vấn công tác đấu thầu xây dựng.

 

2- Nhiệm vụ:

2.1 Về quản lý điều hành dự án:

a) Ban QLDA-CTXD chịu trách nhiệm trước các chủ đầu tư trong việc tư vấn quản lý điều hành thực hiện các dự án công trình công nghiệp dân dụng, công trình Hạ tầng kỹ thuật theo Luật Xây dựng, các quy định của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bình Thuận.

 

b) Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho công việc xây dựng công trình.

c) Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

d) Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

đ) Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo uỷ quyền của chủ đầu tư.

e) Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

g) Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.

h) Tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình.

i) Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

 

2.2 Về thực hiện nhiệm vụ tư vấn:

a) Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình công nghiệp dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; thẩm tra dự toán và tổng dự toán công trình.

b) Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

c) Tư vấn đấu thầu công trình và thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình.

3. Ban QLDA-CTXD được đồng thời quản lý nhiều dự án trên cơ sở điều kiện năng lực và được chủ đầu tư uỷ quyền.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có quy mô lớn, phức tạp hoặc theo tuyến thì Ban QLDA-CTXD được phép thuê các tổ chức tư vấn khác để quản lý các dự án thành phần.

 

4. Ban QLDA-CTXD được ký kết hợp đồng thuê cá nhân, tổ chức tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm, năng lực, phối hợp với Ban QLDA-CTXD để quản lý các công việc ứng dụng công nghệ xây dựng mới mà tư vấn trong nước chưa đủ năng lực thực hiện hoặc có yêu cầu đặt biệt khác.

Việc thuê tư vấn nước ngoài đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

5. Trường hợp dự án thực hiện theo hình thức tổng thầu ngoài việc phải thực hiện nhiệm vụ theo khoản 2.1(Về quản lý điều hành dự án) và 2.2 (Về thực hiện nhiệm vụ tư vấn) Ban QLDA-CTXD phải thực hiện:

- Thoả thuận với tổng thầu về hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu mua sắm thiết bị của tổng giá trị hợp đồng thầu.

- Phê duyệt danh sách các nhà thầu phụ trong trường hợp chỉ định tổng thầu.

 

II. Tổ chức - nhân sự: 

 

- Tổng số Cán bộ viên chức:                     36 người

- Trình độ đại học – cao đẳng:                   32 người

- Trình độ trung cấp:                               02 người

- Nhân viên khác:                                    02 người

Trong đó:        

Kỹ sư xây dựng                                       22 người

Kỹ sư điện                                              02 người

Kỹ sư thuỷ lợi                                          01 người

Kỹ sư cầu đường                                     01 người

Kỹ sư trắc địa                                          01 người

Kỹ sư địa chất                                         01 người

Đại học ngành khác                                 04 người

           

III. Kinh nghiệm hoạt động:

 

Ban QLDA công trình xây dựng Bình Thuận ngày nay đã trải qua 15 năm (từ năm 1993 đến năm 2008)

 

Năng lực kinh nghiệm

 

* Tổng số năm có kinh nghiệm trong thực hiện quản lý điều hành dự án: 15 năm

 

* Tổng số năm kinh nghiệm trong công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: 15 năm

 

* Tổng số năm có kinh nghiệm trong công việc tư vấn đấu thầu công trình và thi tuyển kiến trúc công trình: 10 năm

 

* Tổng số năm có kinh nghiệm trong công việc tư vấn thẩm định thiết kế kỹ thuật BVTC công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - tổng dự toán công trình: 10 năm

 

IV. Cơ sở vật chất:

 

1. Mặt bằng:  

Khuôn viên đất 1.039m2 gồm nhà cửa vật kiến trúc; tại địa chỉ số 26 đường Mậu Thân - thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận.

 

2. Trang thiết bị văn phòng:

- Máy tính Pentum 4 trở lên:         25 bộ

- Máy in Ao:                                01 cái

- Máy in Ao màu:                         01 cái

- Máy in A 4:                               06 cái

- Máy photocopy:                        01 cái

- Máy đèn chiếu:                         01 bộ

 

3. Máy móc thiết bị phục vụ khác:

- Máy đo đạc điện tử:                   01 cái

- Máy khoan địa chất:                   01 bộ

- Máy phát điện:                          01 cái

- Súng bắn bê tông:                    01 cái

- Máy kinh vĩ:                              01 bộ

 

4. Phương tiện giao thông:

- Ô tô 7 chỗ:                              01 xe

 

5. Phần mềm sử dụng: Đã trang bị đầy đủ để phục vụ công tác chuyên môn.

 

 

 

          Trụ sở: Nhà làm việc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng Bình Thuận

                         Số: 26-đường Mậu Thân-TP Phan Thiết-Bình Thuận

 

 

 

   Phan thiết, ngày 27 tháng 10 năm 2008

VĂN PHÒNG SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN

                                       

  •  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BÌNH THUẬN-(21/10/2008)

 .:: Tìm kiếm
   
 .:: Tin nhanh
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (29/06/2012)
CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC (02/09/2011)
Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng (11/01/2011)
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” (04/04/2010)
Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng (04/02/2010)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” (04/02/2010)
Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất... (10/09/2009)
40 năm ghi nhớ và làm theo những lời di huấn thiêng liêng của Bác (24/08/2009)
Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới (22/07/2009)
Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/07/2009)

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận

Thiết kế bởi Cục Thống kê Bình Thuận