New Page 1

Thứ năm, Ngày 24 Tháng 5 Năm 2018 - 10:48:13 AM 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ  

Trang chủ 

  Giới thiệu chung
Bộ máy lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
Giới thiệu công đoàn
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
  Công tác đảng
  Công tác chuyên môn
Bản đồ
Công tác nội vụ
QL quy hoạch đô thị
QL nhà và Công sở
QL kỹ thuật xây dựng
QL kinh tế xây dựng
QL dự án đầu tư XD
Thanh tra kiểm tra
Nghiên cứu KHKT
Trả lời thư
Thông tin khác
  Văn bản pháp quy
Văn bản Luật
Văn bản Trung ương
Văn bản các Bộ, Ngành
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản Sở Xây dựng
Văn bản khác
Tra cứu văn bản
Văn bản hết hiệu lực
Văn bản của Đảng CSVN
  Các đơn vị trực thuộc
TT Kiểm định xây dựng
Quy hoạch xây dựng
Ban QLDA công trình XD
Thanh tra sở xây dựng
Công ty cấp thoát nước
  Hoạt động các Hội
Hội Xây dựng
Hội Kiến trúc sư
Hội nhà thầu
  Các Hội đoàn thể
Công Đoàn
Hội cựu chiến binh
Đoàn Thanh Niên
 .:: Website liên kết
 .:: Số lượt truy cập

3720832

Công tác chuyên môn

cập nhật ngày: 21/10/2010

Xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

21/10/2010 11:12

    Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần "đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm", chính quyền, Đảng bộ TP Hà Nội đã lãnh đạo mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, tạo được những kết quả đáng khích lệ, mang tính đột phá. Nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị..., góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội phát triển bền vững.
Hà Nội phải là tấm gương trong xây dựng và quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của người Thủ đô. Ảnh: Duy Tường

Thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính, với một khối lượng công việc rất lớn và khẩn trương nhưng Hà Nội đã tranh thủ thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện, tạo ra những biến đổi bước đầu, tích cực của một Thủ đô vừa được mở rộng. Thủ đô Hà Nội đã và đang thể hiện rõ vai trò là đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Dự thảo Báo cáo chính trị của ĐH đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV nêu rõ: Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, cùng lúc phải triển khai, giải quyết khối lượng công việc lớn, song với tinh thần "đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm", nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết ĐH XIV Đảng bộ TP. Lựa chọn đúng và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có kết quả những chủ trương lớn, mang tính đột phá của TP. Tập trung lãnh đạo thực hiện có kết quả 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của TP. Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu ĐH XIV của Đảng bộ đề ra, góp phần quan trọng tạo nên những chuyển biến, tiến bộ toàn diện trong đời sống xã hội.

Đặc biệt, Dự thảo Báo cáo đã tập trung đánh giá thời kỳ Thủ đô được mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 15 của Quốc hội (Khóa XII), từ ngày 1/8/2008 với 6 thành tựu nổi bật. Theo đó, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) dự kiến tăng 10,4%/năm, cao gấp 1,5 lần mức tăng bình quân chung của cả nước (tuy mức tăng trưởng khá nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra 11-12%). Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, bình quân 18,3%/năm. Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tăng bình quân 33,14%/năm, cả giai đoạn ước đạt 602.900 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được tổ chức thực hiện đồng bộ và đạt kết quả tích cực.

Đóng góp cho văn kiện, báo cáo chính trị của Đại hội, nhiều ý kiến cũng cho rằng trong phần phương hướng và đánh giá, Hà Nội cần làm đậm nét hơn những vấn đề, trong đó có vấn đề về đô thị và quản lý đô thị, xây dựng môi trường văn hóa Thủ đô, vấn đề xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm... đặc biệt là quan tâm đến vấn đề quy hoạch xây dựng chung TP. Tầng lớp nhân dân Thủ đô cũng như cả nước đều mong muốn Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là địa phương đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH; trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Đặc biệt Hà Nội phải là tấm gương trong xây dựng và quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của người Thủ đô.

Thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, Hà Nội đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trong đó có việc phải đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng tập trung, sâu sát, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả, bám sát thực tiễn, xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm. Mở rộng dân chủ, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đồng thuận xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy các cấp.

5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2010 - 2015

Với chủ đề ĐH lần thứ XV "Phát huy truyền thống 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại", Đảng bộ TP Hà Nội đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

1. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân từ 10 - 11%/năm.

2. Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường, mục tiêu đặt ra đến năm 2015 có 35 - 40% xã đạt chuẩn theo tiêu chí quốc gia.

3. Tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện tốt định hướng XHCN trong lĩnh vực xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

4. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vị thế của Thủ đô.

5. Tiếp tục tạo bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, năng lực điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp...

Quý Anh

administrator

  •  Những công trình tạo dấu ấn Hà Nội trong dịp đại lễ -(13/09/2010)
  •  Tạo mạng lưới giao thông Thủ đô đồng bộ, liên kết cao -(26/02/2010)
  •  Đến năm 2011 phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn trên cả nước -(04/02/2010)
  •  Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Phát triển Đô thị, động lực chính trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước -(02/02/2010)
  •  ′10 năm nữa Hà Nội mới cần xây đường trên cao′ -(26/01/2010)
  •  Lễ ký kết hợp tác chuyên gia phản biện Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Vùng Ile de France, Cộng hoà Pháp -(20/01/2010)
  •  ′Hà Nội đáng lẽ phải xây đường trên cao từ lâu′ -(16/01/2010)
  •  Trung tâm hành chính quốc gia đặt tại Mỹ Đình -(11/12/2009)
  •  Cụ thể hóa quy hoạch Hà Nội từ 4 nét lớn -(27/11/2009)
  •  Mười năm phát triển đô thị và những giải pháp cho thời kỳ mới -(10/11/2009)
  •  Mỗi tỉnh sẽ được thành lập quỹ phát triển đất -(23/08/2009)
  •  Cần có chuẩn sinh thái trong quy hoạch đô thị -(20/08/2009)
  •  Xây dựng Quy chuẩn, Tiêu chuẩn nông thôn mới 12/08/2009 -(13/08/2009)
  •  Nghị định số 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án và quyết định công nhận loại đô thị -(11/05/2009)
  •  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia trong nước về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội -(27/04/2009)

 .:: Tìm kiếm
   
 .:: Tin nhanh
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (29/06/2012)
CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC (02/09/2011)
Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng (11/01/2011)
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” (04/04/2010)
Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng (04/02/2010)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” (04/02/2010)
Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất... (10/09/2009)
40 năm ghi nhớ và làm theo những lời di huấn thiêng liêng của Bác (24/08/2009)
Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới (22/07/2009)
Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/07/2009)

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận

Thiết kế bởi Cục Thống kê Bình Thuận