New Page 1

Thứ năm, Ngày 24 Tháng 5 Năm 2018 - 10:53:51 AM 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ  

Trang chủ 

  Giới thiệu chung
Bộ máy lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
Giới thiệu công đoàn
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
  Công tác đảng
  Công tác chuyên môn
Bản đồ
Công tác nội vụ
QL quy hoạch đô thị
QL nhà và Công sở
QL kỹ thuật xây dựng
QL kinh tế xây dựng
QL dự án đầu tư XD
Thanh tra kiểm tra
Nghiên cứu KHKT
Trả lời thư
Thông tin khác
  Văn bản pháp quy
Văn bản Luật
Văn bản Trung ương
Văn bản các Bộ, Ngành
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản Sở Xây dựng
Văn bản khác
Tra cứu văn bản
Văn bản hết hiệu lực
Văn bản của Đảng CSVN
  Các đơn vị trực thuộc
TT Kiểm định xây dựng
Quy hoạch xây dựng
Ban QLDA công trình XD
Thanh tra sở xây dựng
Công ty cấp thoát nước
  Hoạt động các Hội
Hội Xây dựng
Hội Kiến trúc sư
Hội nhà thầu
  Các Hội đoàn thể
Công Đoàn
Hội cựu chiến binh
Đoàn Thanh Niên
 .:: Website liên kết
 .:: Số lượt truy cập

3720847

Giới thiệu chung

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I-SỞ XÂY DỰNG-BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành-thành phố Phan Thiết-tỉnh Bỉnh Thuận.

Điện thoại: 062.3832718- 062.3822160 – 0623832180.

Fax: 062.3827058.

Email: sxdbt@hcm.gov.vn

 

- Giám đốc: Ông Xà Dương Thắng -Kỹ sư xây dựng.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3832718

   +Điện thoại di động: 0913635618

- Phó giám đốc thường trực: Ông Trần Hữu Thành –Thạc sĩ xây dựng công trình ngầm-KSXD.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3827411

   +Điện thoại di động: 0937150088

   +Điện thoại nhà riêng: 062.3822049

- Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đức Toàn -Kiến trúc sư. 

   +Điện thoại cơ quan: 062.3832709

   +Điện thoại di động: 0913101502

- Chánh Văn phòng: Ông Võ Tiến Dũng-Cử nhân kinh tế-QTKD.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3822160

   +Điện thoại di động: 0913185767

   +Điện thoại nhà riêng: 062.3822260

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Phạm Thế Hùng-Kỹ sư.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3828935

   +Điện thoại di động: 094477067

- Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp: Bà Cao Thị Sáu-Kỹ sư.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3828133

   +Điện thoại di động: 0918560807

- Trưởng phòng Quản lý xây dựng: Bà Ngô Lương Lam Điền-Kỹ sư.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3822363

   +Điện thoại di động: 0918435613

- Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng: Ông Trần Đức Minh-Thạc sĩ khoa học.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3822363

   +Điện thoại di động: 0913764278

- Trưởng phòng Quản lý nhà và TTBĐS: Ông Huỳnh Văn An-Kỹ sư.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3827034

   +Điện thoại di động: 0918784666

- Phó phòng Quản lý nhà và TTBĐS: ông Lê Thanh Sơn-Kỹ sư.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3827034

   +Điện thoại cơ quan: 0913185787

- Trưởng phòng Quản lý quy hoạch kiến trúc: Ông Bùi Trường Sơn-Kiến trúc sư.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3821460

   +Điện thoại di động: 0918631771

- Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị: Ông Nguyễn Thanh Tú-Kỹ sư.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3834253

   +Điện thoại di động: 0913185765

-Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị: Ông Lê An Quốc Phong-Kỹ sư.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3834253

   +Điện thoại di động: 0913827741

-Trưởng Phòng Pháp chế: ông Nguyễn Văn Trung-Kỹ sư

   +Điện thoại cơ quan: 062.3822362

   + Điện thoại di động: 0913186127

 

II- ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC                            

 

1/ Trung tâm Kiểm định Xây dựng:

- Giám đốc: Ông Phạm Trung Thịnh-Kỹ sư xây dựng-Cử nhân kinh tế-QTKD.

- Phó giám đốc: Ông Nguyễn Văn Ty-Kỹ sư.

- Phó giám đốc: Ông Nguyễn Bá Đương-ĐH Tài chính-kế toán

- Địa chỉ: Số 347-đường Võ Văn Kiệt-phường Phú Thủy- Phan Thiết

- Điện thoại: 062.3722347

- Điện thoại: 062.3722336

- Fax:062.3722339

 

2/ Trung tâm Quy hoạch Xây dựng:

- Giám đốc: Ông Lê Văn Thanh Bình-Thạc sĩ-Kiến trúc sư.

- Phó giám đốc: Ông Phạm Thành Bắc-Kiến trúc sư.

- Địa chỉ: số 34 đường Trưng Trắc, Phan Thiết

- Điện thoại: 062.3825866

- Điện thoại: 062.3832778

 

3/ Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Chênh-Kỹ sư.

- Phó giám đốc: Ông Phan Đức Thanh-Kỹ sư.

- Phó giám đốc: Ông Nguyễn Minh Nguyên-Kỹ sư

- Địa chỉ: số 26 đường Mậu Thân, Phan Thiết

- Điện thoại: 062.3823007

- Fax: 062.3827699

 

                4/ Ban quản lý dự án Sở Xây dựng

-Phó trưởng Ban phụ trách: Ông Nguyễn Thanh-Kỹ sư.

   +Điện thoại cơ quan: 062.3828910

   +Điện thoại di động: 0913719659

               5/ Thanh tra Sở Xây dựng

- Chánh thanh tra xây dựng: ông Cao Sơn Dũng-Thạc sĩ kinh tế.

- Phó Chánh thanh tra xây dựng: Ông Lê Văn Tuấn-Kỹ sư.

- Địa chỉ: số 03 Nguyễn Tất Thành-Phan Thiết

- Điện thoại: 062.3834553

- Điện thoại: 062.3823565

- Fax: 062.3823565

 

6/ Công ty CP cấp thoát nước

- Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Tân-Cử nhân kinh tế.

- Phó giám đốc: Ông Bùi Ngọc Thu-Cử nhân.

- Phó giám đốc: Ông Bùi Văn Lịch-Kỹ sư.

- Địa chỉ: số137 đường Lê Hồng Phong, Phan Thiết

- Điện thoại: 062.3821637

- Điện thoại: 062.3822474

- Fax: 062.3822457

 

III- ĐẢNG, ĐOÀN THỂ:

- Bí thư Đảng uỷ: Ông Xà Dương Thắng-Kỹ sư.

- Phó bí thư Đảng uỷ: Ông Trần Hữu Thành –Thạc sĩ.

- Chủ tịch Công đoàn ngành: Ông Huỳnh Ngọc Chơn-Cử nhân luật (Chuyên trách).

- Bí thư Đoàn cơ sở: Ông Võ Nhật Hoài.

- Chủ tịch Hội cựu chiến binh: Ông Nguyễn Văn Trung.

 

VI-CÁC HỘI:

1/ Hội Xây dựng

- Chủ tịch Hội Xây dựng Bình Thuận: ông Nguyễn Thanh Hải-Kỹ sư.

- Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Bình Thuận: Mai Chí-Thạc sĩ.

- Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Bình Thuận: Nguyễn Hồng Hải-Thạc sĩ.

 

2/ Hội nhà thầu

- Chủ tịch Hội nhà thầu: Ông Trần Hữu Tấn-Kỹ sư.

- Phó Chủ tịch Hội nhà thầu: Ông Đào Duy Hùng-Cử nhân kinh tế.

 

3/ Hội Kiến trúc sư

- Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Bình Thuận: Ông Lê Văn Thanh Bình-Thạc sĩ-kiến trúc sư.

- Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Bình Thuận: Nguyễn Đức Toàn-Kiến trúc sư.

 

Bình Thuận, ngày 16 tháng 02 năm 2016

     SỞ XÂY DỰNG BỈNH THUẬN

 

 

  •  SỞ XÂY DỰNG-BÌNH THUẬN-(16/02/2016)
  •  SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN-(16/02/2016)

 .:: Tìm kiếm
   
 .:: Tin nhanh
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (29/06/2012)
CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC (02/09/2011)
Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng (11/01/2011)
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” (04/04/2010)
Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng (04/02/2010)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” (04/02/2010)
Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất... (10/09/2009)
40 năm ghi nhớ và làm theo những lời di huấn thiêng liêng của Bác (24/08/2009)
Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới (22/07/2009)
Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/07/2009)

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận

Thiết kế bởi Cục Thống kê Bình Thuận