New Page 1

Thứ hai, Ngày 23 Tháng 4 Năm 2018 - 5:20:00 AM 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ  

Trang chủ 

  Giới thiệu chung
Bộ máy lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
Giới thiệu công đoàn
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
  Công tác đảng
  Công tác chuyên môn
Bản đồ
Công tác nội vụ
QL quy hoạch đô thị
QL nhà và Công sở
QL kỹ thuật xây dựng
QL kinh tế xây dựng
QL dự án đầu tư XD
Thanh tra kiểm tra
Nghiên cứu KHKT
Trả lời thư
Thông tin khác
  Văn bản pháp quy
Văn bản Luật
Văn bản Trung ương
Văn bản các Bộ, Ngành
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản Sở Xây dựng
Văn bản khác
Tra cứu văn bản
Văn bản hết hiệu lực
Văn bản của Đảng CSVN
  Các đơn vị trực thuộc
TT Kiểm định xây dựng
Quy hoạch xây dựng
Ban QLDA công trình XD
Thanh tra sở xây dựng
Công ty cấp thoát nước
  Hoạt động các Hội
Hội Xây dựng
Hội Kiến trúc sư
Hội nhà thầu
  Các Hội đoàn thể
Công Đoàn
Hội cựu chiến binh
Đoàn Thanh Niên
 .:: Website liên kết
 .:: Số lượt truy cập

3702226

 

Tin hoạt động

cập nhật ngày: 04/02/2010

Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Ngày 8/12/2009, Bộ Tài chính chuyển công văn số 5062/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Thuận đến Bộ Xây dựng để xem xét, trả lời về cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về quy định hỗ trợ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng:

Tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ có quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi được Nhà nước giao đất ở hoặc khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ, không quy định về việc hỗ trợ cho người có công với cách mạng khi nhà nước thực hiện thu hồi đất và giao đất tái định cư. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản số 2108/BXD-QLN ngày 20/10/2008 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (là cơ quan có thẩm quyền trong hướng dẫn kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất) nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn địa phương nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người có công với cách mạng.

2. Về cách tính miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng khi được giao đất ở hoặc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP.

Hiện  nay, việc tính miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng khi được Nhà nước giao đất ở hoặc khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP thực hiện theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg; theo đó mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính trong định mức đất ở do UBND cấp tỉnh quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp, không thực hiện cách tính miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Thông tư số 05/1999/TT-BXD ngày 26/7/1999 của Bộ Xây dựng.

Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng khi được giao đất ở hoặc khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định pháp luật.   

Theo nguồn:Báo Xây dựng điện tử: baoxaydung.com.vn


administrator

   •  Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
   •  CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC
   •  Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng
   •  TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”
   •  Hồ Chí Minh - Nhà văn hoá lớn
   •  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng”
   •  Tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
   •  Xây dựng đội ngũ công chức
   •  Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất...
   •  40 năm ghi nhớ và làm theo những lời di huấn thiêng liêng của Bác

 .:: Tìm kiếm
   
 .:: Tin nhanh
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (29/06/2012)
CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC (02/09/2011)
Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng (11/01/2011)
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” (04/04/2010)
Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng (04/02/2010)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” (04/02/2010)
Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất... (10/09/2009)
40 năm ghi nhớ và làm theo những lời di huấn thiêng liêng của Bác (24/08/2009)
Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới (22/07/2009)
Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/07/2009)

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận

Thiết kế bởi Cục Thống kê Bình Thuận