New Page 1

Thứ năm, Ngày 24 Tháng 5 Năm 2018 - 11:01:10 AM 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ  

Trang chủ 

  Giới thiệu chung
Bộ máy lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
Giới thiệu công đoàn
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
  Công tác đảng
  Công tác chuyên môn
Bản đồ
Công tác nội vụ
QL quy hoạch đô thị
QL nhà và Công sở
QL kỹ thuật xây dựng
QL kinh tế xây dựng
QL dự án đầu tư XD
Thanh tra kiểm tra
Nghiên cứu KHKT
Trả lời thư
Thông tin khác
  Văn bản pháp quy
Văn bản Luật
Văn bản Trung ương
Văn bản các Bộ, Ngành
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản Sở Xây dựng
Văn bản khác
Tra cứu văn bản
Văn bản hết hiệu lực
Văn bản của Đảng CSVN
  Các đơn vị trực thuộc
TT Kiểm định xây dựng
Quy hoạch xây dựng
Ban QLDA công trình XD
Thanh tra sở xây dựng
Công ty cấp thoát nước
  Hoạt động các Hội
Hội Xây dựng
Hội Kiến trúc sư
Hội nhà thầu
  Các Hội đoàn thể
Công Đoàn
Hội cựu chiến binh
Đoàn Thanh Niên
 .:: Website liên kết
 .:: Số lượt truy cập

3720872

 

Tin hoạt động

cập nhật ngày: 21/07/2009

Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

TCCSĐT - Ngày 2-7-2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 36-CT/TW về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày Lễ lớn của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, trước khi qua đời đã để lại cho Đảng và dân tộc Di chúc vô cùng quý báu. Bốn mươi năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức sáng ngời và Di chúc thiêng liêng của Người đã dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Ngày 2-7-2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 36-CT/TW về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày Lễ lớn của đất nước được triển khai với nội dung như sau:

1. Tuyền truyền sâu rộng về đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những giá trị tư tưởng chính trị, lịch sử, văn hóa kết tinh trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

2- Nêu bật những thành tựu của cách mạng Việt Nam trong 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: về sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; nâng cao đời sống nhân dân; đoàn kết quốc tế. Những bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng vĩ đại và Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chỉ rõ những thời cơ, thách thức trên con đường phát triển của đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình cách mạng mới.

3- Nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa cuộc vận động vào chiều sâu, tạo ra nhiều điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến, gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng, cơ hội, lối sống thực dụng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, lập thành tích chào mừng Đại hội XI của Đảng.

4- Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại để chính phủ các nước, nhân dân và bạn bè quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài hiểu rõ hơn về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước và con người Việt Nam, ủng hộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Trong năm 2009, các đảng bộ cơ sở tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2010 kết hợp với sơ kết 3 năm (2007-2010).

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào dịp 2-9-2009.

Cầu truyền hình “Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” sẽ được tổ chức vào tối ngày 2-9-2009 tại 4 điểm: Hà Nội, Nghệ An, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, mời các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhân dân dự.

Trong năm 2009, Ban Chỉ đạo cuộc vận động các cấp tổ chức các đảng bộ cơ sở tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2010 kết hợp với sơ kết 3 năm (2007-2010).

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác còn có các hoạt động: hội thảo, tọa đàm khẳng định giá trị lịch sử của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh giá kết quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 40 năm qua, xác định yêu cầu, nhiệm vụ mới để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tới; gặp mặt giao lưu, tọa đàm với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển lãm theo chủ đề, các chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể dục thể thao, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ; tham quan, du lịch tại các địa danh lịch sử cách mạng về Bác,... Trong dịp này, bộ phim tài liệu nghệ thuật về "40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" sẽ được xây dựng và hoàn thành.

Ban Bí thư yêu cầu Chính phủ tiếp tục hoàn chỉnh chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân tổ chức nước ngoài có công giúp đỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp đỡ cách mạng Việt Nam.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng các cấp, các ngành, các địa phương chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo được không khí phấn khởi, lạc quan, hăng hái thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, tiến tới Đại hội XI của Đảng./.

PV

Theo nguồn: http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=5&News_ID=9772902

administrator

   •  Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
   •  CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC
   •  Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng
   •  TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”
   •  Hồ Chí Minh - Nhà văn hoá lớn
   •  Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng
   •  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng”
   •  Tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
   •  Xây dựng đội ngũ công chức
   •  Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất...

 .:: Tìm kiếm
   
 .:: Tin nhanh
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (29/06/2012)
CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC (02/09/2011)
Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng (11/01/2011)
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” (04/04/2010)
Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng (04/02/2010)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” (04/02/2010)
Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất... (10/09/2009)
40 năm ghi nhớ và làm theo những lời di huấn thiêng liêng của Bác (24/08/2009)
Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới (22/07/2009)
Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/07/2009)

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận

Thiết kế bởi Cục Thống kê Bình Thuận